Những thảm hoạ Photoshop tai tiếng năm 2013

Chỉ vì sự cẩu thả hoặc sơ suất của người chỉnh sửa ảnh, người xem dễ dàng nhận ra tấm hình đã được biên tập quá đà hoặc dàn dựng, lắp ghép theo chủ ý...

Dữ liệu của bạn an toàn tới mức nào?

Chi phí dành cho khôi phục sau thảm họa bao giờ cũng cao hơn rất nhiều chi phí phòng tránh. Vì vậy, việc cần xác định được dữ liệu của mình đang được...

Những câu chuyện của dữ liệu 2008

Khủng hoảng năng lượng, thiếu kiểm nghiệm về khôi phục thảm họa, sao lưu dữ liệu chuyển sang mô hình dịch vụ... là những vấn đề của dữ liệu trong năm...