Thông tin thanh toán có thể làm lộ danh tính của bạn

Các nhà khoa học của trường đại học MIT đã đưa ra một thông tin có thể làm bạn giật mình rằng chỉ cần thông tin về ngày và vị trí của bốn lần mà bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng là có thể nhận diện được bạn là ai.