Bong bóng dotcom lần hai sắp nổ?

Lần đầu tiên kể từ năm 2000, các doanh nhân công nghệ và Internet có thể thu hút vốn đầu tư chỉ với một ý tưởng chưa trọn vẹn và một vài trang...