Trình duyệt IE sẽ chết vào năm 2021?

Từ trình duyệt Internet số 1 thế giới, tháng 10 vừa qua, lần đầu tiên IE tuột khỏi mốc 50% thị phần. Tệ hơn, IE hầu như không có chút tên tuổi, hiện...

Chrome sắp đạt mốc thị phần 10%

Đến hết tháng 3/2010, Google Chrome đã có 6,1% thị phần trình duyệt toàn cầu và dự tính sẽ đạt mốc 10% vào cuối năm nay, báo cáo của Net Application...

Chrome độc diễn trong tháng 2

Theo số liệu theo dõi của hãng Net Applications, trong tháng 2/2010, tất cả các trình duyệt web đều bị giảm thị phần ngoại trừ Google Chrome.