Ai còn muốn bán PC?

Mảnh đất máy tính cá nhân PC trở nên “khô cằn” buộc các nhà sản xuất PC truyền thống phải thay đổi mô hình kinh doanh.

Intel: PC đang biến hình thành MTB

Dù kết quả kinh doanh quý cho thấy mức lợi nhuận ảm đạm nhưng Tổng Giám đốc Paul Otellini của Intel không thể ngừng nhắc đi nhắc lại rằng những thiết...