Thị phần của iPad đang sụt giảm mạnh

Theo một báo cáo vừa được đưa ra, vị trí thống trị thị trường máy tính bảng (MTB) của iPad đang bị đe dọa bởi sự phát triển nhanh chóng của các MTB...