Xu thế “thị trấn thông minh”

3 năm kể từ sau sự cố hạt nhân nghiêm trọng tại Fukushima, từ hộ gia đình đến các nhà sáng chế, kinh doanh ở Nhật Bản đều nỗ lực hạn chế tiêu thụ năng lượng ở mức thấp nhất. Trong đó, dự án “thị trấn thông minh” đã có cơ hội kinh doanh tiềm năng.