Có nên bật máy tính 24/7?

Hiện đang có nhiều tranh cãi về vấn đề có nên tắt hẳn máy tính vào cuối giờ mỗi ngày làm việc hay không? Có ý kiến cho rằng nếu tắt máy tính sẽ làm giảm hiệu suất hoạt động của máy. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng nếu bật máy tính liên tục 24/7 sẽ làm giảm tuổi thọ của thiết bị.