10% người dùng xem YouTube hơn 3 tiếng mỗi ngày

Đây là con số vừa được Ericsson công bố trong báo cáo về lĩnh vực truyền hình và truyền thông đa phương tiện năm 2015. Báo cáo được tổng kết dựa trên kết quả khảo sát gần 23.000 người xem truyền hình trên toàn thế giới.