Facebook mở văn phòng kĩ thuật tại London

Văn phòng kĩ thuật bên ngoài nước Mỹ đầu tiên của Facebook sẽ được đặt tại London với quy mô nhỏ, tập trung vào các sản phẩm chủ chốt như di động và...