Những thiết bị "hot" nhất CES 2009

Mặc dù quy mô triển lãm CES 2009 có nhỏ hơn năm ngoái do suy thoái kinh tế, song không vì thế mà thiếu đi những thiết bị mới đầy thú vị và lôi cuốn....