Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ “công bằng”

Chính phủ Trung Quốc cho rằng Ấn Độ không nên có thái độ “phân biệt đối xử” với các sản phẩm thiết bị viễn thông của nước này và đề xuất một cuộc hội...