Không lo thiếu cổng USB với USB Hub 7 cổng

Các bạn đã từng bất ngờ với Hub 4 cổng USB từng được giới thiệu trên thông tin công nghệ, và giờ đây các bạn sẽ còn bất ngờ hơn nữa với Hub 7 cổng...