RIM từng cân nhắc chuyển sang Android

"Người dùng BlackBerry cần hiệu quả nhanh chóng và không có thời gian để tận hưởng những nội dung không cần thiết", CEO đương nhiệm của RIM, Thorsten...

“Mổ xẻ” lí do BlackBerry bị quay lưng

Các doanh nghiệp đang bắt đầu quay lưng với RIM và dòng điện thoại thông minh BlackBerry của hãng này. Và RIM không còn nhiều việc có thể làm để xoay...