EVN phải dừng việc tháo dỡ cáp

Quan chức Bộ Công thương cho biết sẽ đề nghị EVN dừng ngay việc tháo dỡ cáp thông tin của VNPT khi chưa thỏa thuận được giá treo cột điện.