Thu nhập trong quý 2 của Yahoo! vẫn thấp

Mặc dù có nhiều hoạt động diễn ra trong quý 2 nhưng theo báo cáo tài chính vừa được công bố, doanh thu và lợi nhuận của Yahoo! vẫn chưa cải thiện bao...

Bạc như nghề... lập trình

Đam mê, kì vọng và cả mơ ước vào nghề lập trình viên, nhưng rồi sau 15 năm hoài bão, nhiều sinh viên CNTT ngày ấy bây giờ đã phải nghĩ khác.