Yahoo ra mắt ứng dụng trò chuyện Squirrel

Yahoo đã phát triển ứng dụng trò chuyện mang tên Squirrel. Đây là ứng dụng trò chuyện nhóm chỉ dành cho những người được mời, cho phép bạn tạo phòng cho mọi người hoặc chủ đề.

Malware mới đe dọa Facebook Chat

Một loại malware (mã độc) mới xuất hiện đang lợi dụng các công cụ tán gẫu trực tuyến Facebook Chat, Google Talk và Skype để lây nhiễm vào máy tính...