Bí mật xung quanh Top 100 của Apple

Tháng 10/2010, Steve Jobs gửi cho Phó chủ tịch phụ trách marketing của Apple một email với tiêu đề "Top 100 - A". Nội dung thư là lịch trình cho cuộc họp tối mật giữa những người nằm trong Top 100, dự kiến tổ chức vào đầu năm 2011.

100 sản phẩm công nghệ tốt nhất 2008

Đánh giá thường niên của tạp chí PCWorld đã công bố danh sách 100 sản phẩm phần cứng, phần mềm, website hay dịch vụ thuộc làng CNTT được đánh giá cao...