Đã tìm ra cách “đọc” trí não người?

Các nhà khoa học Mỹ đã sử dụng máy quét não để phát hiện và tái dựng khuôn mặt chủ thể đang nghĩ tới, mở ra triển vọng về sự ra đời của phương pháp "...