Những chuyện hiểu nhầm nực cười về công nghệ

Nhiều người vẫn nghĩ Internet và World Wide Web là một, hay dùng ĐTDĐ ở trạm xăng nguy hiểm, có thể gây cháy nổ, thậm chí dùng chế độ duyệt web ẩn danh sẽ giúp họ hoàn toàn “ẩn danh” khỏi thế giới net. Đó chỉ là những chuyện hiểu nhầm về công nghệ.