Dùng nhiều Facebook dễ trầm cảm

Dành quá nhiều thời gian để “nhòm ngó” Facebook của người khác có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tâm lí của bạn.