Truyền dữ liệu bằng... âm thanh

Việc sử dụng âm thanh làm phương tiện truyền nhận dữ liệu đang dần được hiện đại hóa và trở thành xu hướng trong tương lai.

Cuộc đua 3G vẫn cần gỡ vướng

Tính tới thời điểm hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp được cấp phép 3G đều vượt các chỉ tiêu cam kết. Tuy nhiên, các đơn vị này cho biết, trong quá...