LulzSec tuyên chiến với Anonymous

Nhóm hacker LulzSec rất nổi gần đây công bố thông tin tài khoản 62.000 người dùng gồm email và mật khẩu Internet, đồng thời tuyên chiến với 1 nhóm...