AMD tích hợp USB 3.0 vào chipset

Hãng sản xuất chipset và BXL lớn thứ 2 thế giới vừa công bố sẽ hỗ trợ chuẩn USB 3.0 trong lô sản phẩm tiếp theo của mình.