uTorrent beta đã có mặt trên Android

Đầu năm nay đã xuất hiện nhiều báo cáo cho thấy BitTorrent đang phát triển ứng dụng uTorrent dành cho Android và hôm nay họ đã cho ra mắt bản thử...