Yahoo! đã có Tổng giám đốc tại Việt Nam

Yahoo! vừa công bố tăng cường hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam với việc bổ nhiệm ông Vũ Minh Trí giữ chức Tổng Giám đốc tại Việt Nam trực...