Hacker Trung Quốc giảm cường độ tấn công vào website Việt Nam

Số lượng website Việt Nam bị tấn công bởi hacker Trung Quốc trong vài ngày qua đã có dấu hiệu giảm nhẹ so với thời điểm cao trào trung tuần tháng 5/2014. Tuy nhiên, vẫn còn đó nguy cơ bị tấn công diện rộng, nên các tổ chức, doanh nghiệp không thể chủ quan.

Nguy cơ bùng phát chiến tranh mạng Việt – Trung?

Sau khi một số hacker tự nhận là người Việt Nam tấn công hàng chục website Trung Quốc, có tới 102 website Việt Nam đã bị hacker Trung Quốc tấn công. Một số ý kiến lo ngại có thể bùng phát chiến tranh mạng giữa Việt Nam – Trung Quốc.