Việt Nam xếp 89/125 về đóng góp khoa học công nghệ

Trong bảng xếp hạng "Chỉ số quốc gia tử tế" vừa được công bố, Việt Nam xếp thứ 89/125 về cống hiến khoa học công nghệ với tỉ lệ công trình quốc tế thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình.