Giải pháp toàn diện cho thương mại điện tử Việt Nam

Đây là hội nghị thứ hai trong chuỗi các sự kiện do Bưu điện Việt Nam và VECOM phối hợp tổ chức để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam, và hưởng ứng “Ngày mua sắm trực tuyến 2014”.