3G giá rẻ “đe doạ” dịch vụ ADSL

Nếu như trước kia, sự phát triển của dịch vụ 3G tại Việt Nam còn gặp nhiều hoài nghi, thì giờ đây cuộc đua 3G giữa các nhà mạng đang hết sức sôi động...