Bkis: Trước sau không như một

Ngày 29/12/2010, Câu lạc bộ Nhà báo khoa học và công nghệ (KH&CN) - Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố kết quả cuộc bình chọn 10 sự kiện KH&CN...