Tự động hóa sẽ là tương lai của CNTT

Theo giám đốc điều hành công ty VMware Paul Maritz thì trong tương lai ngành CNTT sẽ dựa trên sự tự động hóa hạ tầng ở mức độ nhiều nhất có thể.