Google công bố WebM và mở mã nguồn VP8

Đầu năm nay, khi Google mua lại On2 và sở hữu chuẩn nén phim VP8, Quỹ tài trợ phần mềm tự do (FSF) đã có thư ngỏ mong muốn VP8 trở thành “tài sản...