Mozilla giới thiệu dự án "Web Apps"

Vào thời điểm Firefox 4 sắp sửa ra mắt phiên bản chính thức, các nhà phát triển Mozilla đã giới thiệu một dự án mới có tên gọi "Web Apps".