Internet Explorer sẽ không hỗ trợ WebGL

WebGL đang đối mặt với một tương lai đầy khó khăn, cụ thể nhất là gần đây, Microsoft đã chính thức tuyên bố Internet Explorer (IE) sẽ không hỗ trợ...