2014 là năm của sự tinh tế về công nghệ

Năm 2014 không được xem là một năm của các cuộc cách mạng trong phát triển công nghệ mà là năm của sự tinh tế với nhiều sản phẩm và dịch vụ có từ nhiều năm đã trở nên rẻ và dễ sử dụng hơn, được dùng rộng rãi trong cuộc sống hơn.