Windows 8 được bán trước ngày ra mắt

Hệ thống bán lẻ Walmart tại Mỹ đã bày bán các mẫu Windows 8 trước gần hai tuần so với thời điểm hệ điều hành được ra mắt chính thức.