Sẽ có 2 MTB của HTC chạy Windows RT Blue?

Sau khi không đạt được thành công trên thị trường MTB với HTC Flyer và HTC Jetstream chạy Android, đã có tin đồn cho rằng HTC sẽ ra mắt hai MTB chạy...