Ngắm xe thùng Mango của Microsoft ở New York

Nếu ai bảo Microsoft không có sự sáng tạo trong việc quảng bá Windows Phone thì sẽ thử xem một số sản phẩm tiếp thị của người khổng lồ phần mềm trong...