Thị phần Windows XP còn chưa tới 14%

Thị phần hệ điều hành Windows XP trong tháng 11/2014 đã giảm đáng kể, trong khi Windows 8 và 8.1 đang tăng dần, theo công ty nghiên cứu thị trường NetMarketShare.

Nên hay không nên sử dụng Linux thay thế Windows XP

Windows XP đã không còn hỗ trợ cho người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp và Linux là một giải pháp thay thế được nhắc đến. Lợi ích đi kèm với những nhược điểm của nó là bài toán cần giải của các doanh nghiệp.