Hôm nay 12/3, World Wide Web tròn 25 tuổi

Ngày 12/3/1989, cụm từ “World Wide Web” được nhà vật lí trẻ Tim Berners-Lee đặt tên cho ý tưởng về hệ thống quản lí thông tin kiểu mới. Ông không ngờ...