Nén & giảm kích thước hình ảnh GIF

GIF là một định dạng hình ảnh phổ biến sử dụng cho Web. Do đây là dạng hình ảnh dạng hoạt hình và hiệu năng động, nên dung lượng các tập tin nhiều...

Adobe mang Photoshop.com vào iPhone

Adobe Systems đã giới thiệu một ứng dụng Photoshop mới cho người sử dụng iPhone, cho phép họ sửa ảnh từ điện thoại và từ thư viện trực tuyến của họ...