Hacker tấn công lỗi IE 7 đã được vá

Một mã độc nguy hiểm ẩn dấu trong file tài liệu Word đã khai thác lỗ hổng nghiêm trọng trong trình duyệt IE 7 mà Microsoft đã bít lỗi cách đây 1 tuần...