Thế hệ Laptop XO-2 mới với giá 75 USD

Dự án phi lợi nhuận OLPC vừa đưa ra những hình ảnh đầu tiên về phiên bản mới của laptop màn hình cảm ứng, có tên là XO-2 này. Theo Nicolas Negroponte...