Google đối mặt với bộ ba lỗi nguy hiểm

Những nhà nghiên cứu bảo mật vừa mới liệt kê 3 cách mới mà theo đó hacker có thể lấy đi dữ liệu của bạn đồng thời vô hiệu hóa phần mềm bảo mật bạn...

Minh chứng cho sự độc hại của Javascript

Một chuyên gia nghiên cứu bảo mật vừa phát hiện được cách mà tin tặc biến một chiếc PC thành công cụ phục vụ mục đích đen tối của chúng mà không cần...