VTC Online xuất khẩu game sang 10 nước

Chiều 22/3, Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến (VTC Online) đã kí hợp đồng bán bản quyền phát hành hai game online tại 10 quốc gia châu Âu...