Blogger 360 vẫn loay hoay chọn nhà mới

Dịch vụ blog 360 của Yahoo! sắp đóng cửa, đưa blogger Việt của dịch vụ này vào thế phải “khăn gói ra đi” dù vẫn “chưa biết đi đâu”. Phần lớn nguyên...

Hậu Yahoo! 360

“Yahoo! 360 đóng cửa!”, thông tin không mới nhưng chính thức. Lượng cập nhật trên Yahoo! 360 trở nên lèo tèo. Cơn “địa chấn mạng” dồn dập diễn ra khi...