Yahoo Blog đã quay trở lại

Ngày 13/7/2009, Yahoo! chính thức khai tử dịch vụ blog Yahoo! 360o và dịch vụ Yahoo! 360plus - Giấc mơ của cộng đồng blogger Việt bị đánh bay bởi...