Zing Blog sẵn sàng thay thế Yahoo! Blog

Ngày 18/12, Zing chính thức công bố Zing Blog là "ngôi nhà mới" đối với cộng đồng Yahoo! Blog. Zing Blog là một sản phẩm mới của Zing, vừa được chính...