YouTube trên điện thoại với Helio Ocean

Hôm nay, Helio đã giới thiệu phần mềm mới của hãng có tên là YouTube Mobile dành cho dòng điện thoại Helio Ocean. Phần mềm này sẽ được cung cấp miễn...